document.write('<'+'scr'+'ipt '+'type="text/javascript" src="http://r.katalog.ro.pl/jssrc.php?id=9269&c='+(new Date()).valueOf()+'"></'+'scr'+'ipt'+'>'); --> ><>
       

 

 

 

 

 

 

   

      
                                                

        Jego pochodzenie budzi wątpliwości; miłośnicy twierdzą, że pochodzi aż ze starożytnego Egiptu, choć w obecnej formie na         Pochodzenie jamników budzi wątpliwości; niektórzy twierdzą, że rasa pochodzi aż ze starożytnego Egiptu, choć w obecnej formie na pewno narodziły się w Niemczech, stąd  oryginalna nazwa: Dachshund, Dackel lub Teckel.

      Pierwsze europejskie wzmianki o jamnikach pochodzą ze średniowiecznych Niemiec.

      Rozpowszechnienie jamnika w Europie w XVI/XVII wieku zapoczątkowało wielokierunkowy rozwój tej rasy. Jednym z kierunków rozwoju była adaptacja jamnika do warunków zimowych, co objawiło się zmianami we wzorcu.       

      Innym kierunkiem rozwoju jamnika było przystosowanie go do różnego rodzaju polowań. Jamniki zatem były tresowane na: posokowce, psy zaganiające, buszujące, norowce. Zakres ich pracy nie ograniczał się tylko do wypłaszania borsuków z nory, gdzie jamnik był zdany sam na siebie, ale też do zaganiania dzików (jamniki szorstkowłose), buszowania w chaszczach i trzcinie oraz aportowania (długowłose). Obecnie jamniki dość często wykorzystuje się podczas polowań na lisy (potrafią wygonić zwierzę z nory), ale odchodzi się już od polowania przy ich pomocy na borsuki, gdyż są to zwierzęta zbyt niebezpieczne dla jamników.

     Jamniki to bardzo radosne, ruchliwe psy znane ze skłonności do ścigania małych zwierząt i ptaków. Cechuje je upór i nieustępliwość. Szczekają  głośno, dlatego mają predyspozycję do bycia dobrym psem stróżującym. Znane są ze swojego przywiązania i lojalności w stosunku do właściciela. Są towarzyskie, jednak obcych traktują z rezerwą i nieufnością.

     Jest dziewięć ras jamników. Podzielonych według wielkości, jamniki królicze (najmniejsze), jamniki miniaturowe i standardowe (największe). W każdej z wielkości są trzy rodzaje włosa krótkowłose, długowłose i szorstkowłose.

     Utrwalona przez wieloletnią pracę hodowców psychika i charakter jamnika pozostała niezmienna. Bardzo samodzielny, uparty i sprytny, przywiązany do człowieka, przyjacielski i opanowany.

       Niewątpliwą zaletą jamników miniaturowych i króliczych jest ich wielkość, Obwód klatki piersiowej u jamnika miniaturowego nie powinien przekraczać 35 cm natomiast u jamnika króliczego 30 cm.

      Jamnik szorstkowłosy charakteryzuje odwaga terierów, długowłose natomiast cechuje  inteligencja odziedziczona po spanielach.

       Początki naszego zainteresowania jamnikami sięgają roku 1990.Wtedy to kupiliśmy naszą pierwsza sunie jamnika miniaturowego długowłosego. Była to NITKA TANIA z Figlarnej Gromady .

       Do założenia hodowli skłoniły nas sukcesy wystawowe naszej suni, oraz charakter i temperament tej rasy. Nasza Nitka  niestety odeszła od nas 24.11.03 r. Pozostawiając żal i pamięć wszystkich ciepłych i radosnych chwil w których nam towarzyszyła.     

       Obecnie mamy jamniki  miniaturowe i królicze, długowłose i szorstkowłose

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Mamy nowe szczeniaki!!!